Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Wczorajsze posiedzenie Zarządu Powiatu Legnickiego rozpoczęło się od podziękowań za pracę dla Pani Wiesławy Bratek – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie, która przechodzi na emeryturę. Powierzenie obowiązków nowego dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie, jak również życzenia sukcesów na tym stanowisku otrzymała Pani Celina Witkowska, która wygrała konkurs na dyrektora.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim".

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

W perspektywie finansowej UE 2014-2020, polska gospodarka dysponuje największym w historii budżetem, wynoszącym ok. 350 mld zł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z terenu powiatu legnickiego, wspólnie z Instytutem Innowacji i Nauki Starostwo Powiatowe w Legnicy pragnie zorganizować 19 września br. seminarium poświęcone promocji i zwiększeniu wiedzy wśród podmiotów gospodarczych na temat perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020.

 

W miniony czwartek - 17 sierpnia br., kolonistów odpoczywających w Kudowie Zdrój, w ramach kolonii letnich zorganizowanych przez legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, odwiedziła Starosta Legnicki Janina Mazur. Pani Starosta dzieciom przywiozła słodycze, nie zapomniała też o opiekunach i wychowawcach, którzy otrzymali gadżety powiatu oraz publikację „Pamiętnik Pokoleń”. W spotkaniu z kolonistami poza starostą legnickim uczestniczyli: Józef Dzbanuszek - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Legnicy, Kazimierz Pleśniak - Prezes Zarządu Okręgowego TPD w Legnicy, Ryszard Maraszek- były wojewoda legnicki oraz Poseł na Sejm IV kadencji.

Powiat Legnicki, dzięki dofinansowaniu z Funduszu PFRON zakupił nowy samochód osobowy typu mikrobus”, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd służyć będzie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku, a w szczególności osobom niepełnosprawnym ruchowo. Całkowity koszt projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wyniósł 138 990,00 zł. Kwota otrzymanych środków z PFRON wyniosła 72 000,00 zł. Wkład własny Powiatu wyniósł 66 990,00 zł.

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Legnicy przystąpiło do projektu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie społeczne na płatnicze usługi elektroniczne urząd udostępnił kolejną, tego typu, usługę w obsłudze klientów.

Wraz z postępem w sferze usług bankowych i telefonów komórkowych banki udostępniają swoim klientom aplikacje stworzone z myślą o płatnościach mobilnych, które działają niejako „obok” aplikacji konkretnego banku i są przeznaczone głównie do dokonywania płatności, zastępując tym samym gotówkę czy kartę płatniczą.

Współpacujemy