Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: świadczenie usług psychologicznych, w tym:

 • wysokość stawki brutto za wykonanie 1 godziny zegarowej indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
 • wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć grupowych, dla 20 uczestników projektu (w podziale na dwie 10 osobowe grupy) - zakup poniżej 30 000 euro,

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy, przy współpracy z Legnicką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, odbyło się seminarium
pt. „Wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2018 r. przepisów prawnych”. Szkolenie poprowadził przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Tomasz Piętka.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydanie na terenie lokalu gastronomicznego lub dostarczenie cateringu na miejsce kursów i szkoleń dla uczestników projektu (417 gorących posiłków obiadowych jednodaniowych - drugie danie + napój)

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Styczeń to czas zabaw karnawałowych i tej okazji Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie zorganizował dla uczestników swoich zajęć Bal Karnawałowy. Tegoroczna zabawa odbyła się w chojnowskim Domu Schrama. Wśród zaproszonych gości znaleźli się organizatorzy oraz zaproszeni goście - uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie, Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi. Jak to w karnawale, każdy stawił się w przebraniu lub masce. Tańce przeplatane były konkursami, w których wszyscy ochoczo brali udział. Punktem kulminacyjnym imprezy był wybór Króla i Królowej Balu, a wspomnienia z balu na pewno pozostaną wszystkim na długo w pamięci!

zdjęcie nr 1

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY zaprasza na XXIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK 2018 - ELIMINACJE POWIATOWE - 28 lutego 2018 r.

 • godz. 9.00- kategoria „młodsi”
 • godz. 12.00 – kategoria „starsi”

Plac Słowiański 1 w Legnicy, sala 3a (parter)

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, wytypowanych w eliminacjach gminnych do eliminacji powiatowych.

Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy IV-VI szkół podstawowych („młodsi”),

- klasa VII szkół podstawowych i klasy II- III gimnazjum („starsi”).

Współpacujemy