Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Z okazji Dnia Kobiet Panie, pracujące w Starostwie Powiatowym w Legnicy i jednostkach organizacyjnych powiatu mających siedzibę w budynku starostwa, zaproszone zostały na słodki poczęstunek i występ artystyczny Kapeli Herbutów. Polskie pieśni ludowe śpiewane przez artystów zespołu z werwą i jednocześnie artystyczną lekkością wprowadziły słuchaczki i słuchaczy, bo byli też panowie, w radosny nastrój. Żywsze takty bałkańskich pieśni i zaśpiewek prezentowane przez Kapelę sprawiły, że nogi zaczęły same wystukiwać słyszany rytm i jeszcze chwila, a ruszyłyby w pląsy.

zdjęcie nr 3

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, już po raz czwarty, jest organizatorem Międzyszkolnego Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego DENG DENG dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objęła Janina Mazur Starosta Legnicki.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych znajomości języków obcych oraz chęci pogłębiania wiedzy z języka angielskiego i niemieckiego, doskonalenie umiejętności pozwalających podejmować samodzielną pracę z wykorzystaniem różnych źródeł informacji oraz stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.

zdjęcie nr 1

Zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu legnickiego. Obowiązkiem stawienia się przed komisja lekarską objęci byli mężczyźni, którzy w tym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat. Przez ostatnie dwa tygodnie komisja lekarska przebadała 286 osób objętych obowiązkiem stawienia się przed Komisję wojskową. Starosta Legnicki Janina Mazur odwiedziła komisję lekarską i rozmawiała o jej działaniach i przebiegu kwalifikacji.

zdjęcie nr 1

Blisko 30 Przedstawicieli Kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z terenu powiatu legnickiego obradowało w naszym Starostwie na spotkaniu sprawozdawczym. Omówiono najpilniejsze zagadnienie i przedstawiono rezultaty prac w legnickim oddziale TPD. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu Okręgowego TPD w Legnicy Kazimierz Pleśniak.

zdjęcie nr 1

W piątek, 26 lutego w świetlicy wiejskiej w Krzywej, odbyła się Gala Mistrzów Sportu Gminy Chojnów. Wydarzenie było nie tylko doskonałą okazją do wyróżnienia wybitnych sportowców i trenerów, ale także do uczczenia obchodów 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych.

W minioną sobotę, 27 lutego, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krotoszycach gościli sympatycy tenisa stołowego, którzy rywalizowali o tytuł Mistrza Powiatu Legnickiego, w ramach rozgrywek Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Udział wzięło 68 zawodników z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice i miasta i gminy Prochowice.

Współpacujemy