Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy obsługi i administracji placówek oświatowych.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/2018, w imieniu władz samorządowych
Powiatu Legnickiego, składamy życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy.

Wszystkim Pedagogom i Pracownikom szkół oraz placówek oświatowych życzymy wytrwałości
i odwagi w kształtowaniu młodych umysłów, aby ten rok szkolny był czasem nowych wyzwań,
pomyślnej współpracy oraz wzajemnej życzliwości.

Niech podejmowany trud stanie się źródłem Państwa zadowolenia oraz radości i wdzięczności uczniów.

 

                                   

Aleksander Kostuń
   Przewodniczący Rady Powiatu

 

Janina Mazur
    Starosta Legnicki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Lato to nie tylko okres wakacyjny, kojarzący się z odpoczynkiem, to także czas wytężonej pracy dla rolników pracujących przy zbiorach swoich upraw. W naszym kraju żniwa trwają przeważnie dwa miesiące, od 15 czerwca do 15 sierpnia i są podzielone na dwie części: żniwa małe (zbiór jęczmienia ozimego i rzepaku) i żniwa duże (zbiór pozostałych zbóż).

Wczorajsze posiedzenie Zarządu Powiatu Legnickiego rozpoczęło się od podziękowań za pracę dla Pani Wiesławy Bratek – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie, która przechodzi na emeryturę. Powierzenie obowiązków nowego dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie, jak również życzenia sukcesów na tym stanowisku otrzymała Pani Celina Witkowska, która wygrała konkurs na dyrektora.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim".

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

W perspektywie finansowej UE 2014-2020, polska gospodarka dysponuje największym w historii budżetem, wynoszącym ok. 350 mld zł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z terenu powiatu legnickiego, wspólnie z Instytutem Innowacji i Nauki Starostwo Powiatowe w Legnicy pragnie zorganizować 19 września br. seminarium poświęcone promocji i zwiększeniu wiedzy wśród podmiotów gospodarczych na temat perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020.

Współpacujemy