Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Starostwo Powiatowe  w Legnicy, w ubiegły piątek 2 marca, odwiedziła grupa uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy. Uczniowie wraz z opiekunem Panem Jerzym Serko spotkali się ze Starostą Legnickim Janiną Mazur oraz zapoznali się z funkcjonowaniem urzędu.  Młodzież odwiedziła Biuro Rady,  Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wydział Komunikacji i Dróg. Informacji na temat zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz Powiat Legnicki udzielali dyrektorzy wydziałów i sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos. 

W miniony piątek w Hali sportowej w Legnickim Polu został rozegrany Powiatowy Halowy Turniej piłki nożnej dziewcząt rocznik 2002 i młodsze. W zmaganiach udział wzięły reprezentacje Szkoły Podstawowej w Spalonej, Zespołu Szkół w Legnickim Polu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach , Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach i Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach – ogółem blisko 50 uczestniczek.

Wniosek o dopłaty obowiązkowo przez internet

 W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności
 1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
 2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
 3. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 05.03.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Działoszynie (pow. zgorzelecki), Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Nowej Rudzie (powiat kłodzki), Wałbrzychu, Wrocławiu i w Ząbkowicach Śląskich.

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 06.03.2018 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą:

 • pożyczki inwestycyjne, rozwojowe, hipoteczne,
 • dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników,
 • bony na innowacje,
 • granty na doradztwo;

Z udziałem 23 młodych recytatorów, 28 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyły się Powiatowe Eliminacje XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK 2018”. Młodzi miłośnicy poezji nie tylko rywalizowali o cenne nagrody ufundowane przez Starostę Legnickiego Janinę Mazur, ale również o możliwość reprezentowania powiatu legnickiego w dolnośląskim finale, który odbędzie się w Kłodzku w dniach 26-27 kwietnia.

Współpacujemy