Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Utrudnienia w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów Zmina godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

herbW związku z cieszącym się ogromną popularnością konkursem literackim zatytułowanym „Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń”, którego zwieńczeniem było wydanie publikacji książkowej pt. Pamiętnik pokoleń”, zapraszamy do udziału w II edycji pod tym samym tytułem - „ Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń c.d.”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VII szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych z terenu Powiatu Legnickiego (dotyczy to także uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbywających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w Legnicy, a będących mieszkańcami Powiatu).

Jest do edycja, w której nadesłane prace, zakwalifikowane do publikacji, będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Starostwa w specjalnie do tego celu utworzonej zakładce konkursowej.

Dla zwycięzców konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w Informacji o konkursie oraz Regulaminie.

Współpacujemy