Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 05.12.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych w Dzierżoniowie, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu i Nowej Rudzie (powiat kłodzki)

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 06.12.2018 r.

Pod przewodnictwem Starosty Legnickiego Adama Babuśki odbyło się pierwsze posiedzenie Zarząd Powiatu Legnickiego VI kadencji. W posiedzeniu udział wzięli Wicestarosta Janina Mazur oraz Członkowie Zarządu: Krzysztof Sowiński,  Anna Rozmus  i Grzegorz Gapski. W posiedzeniu uczestniczyli również : Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Skarbnik Tadeusz Rasała oraz Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos.   

We wtorek 20 listopada, odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatu Legnickiego. Sesję, zgodnie z przepisami prawa, otworzyła i przewodniczyła jej do momentu wyboru nowego przewodniczącego Janina Mazur. Po złożeniu ślubowania radni przystąpili do wyboru ze swojego grona przewodniczącego rady oraz jego zastępców.
Na Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji, w tajnym głosowaniu, radni wybrali Aleksandra Kostunia, Wiceprzewodniczącymi zostali Anna Graf i Paweł Grabek . W kolejnym punkcie sesji radni przystąpili do wyboru starosty, wicestarosty oraz członków zarządu powiatu. Starostą Legnickim został Adam Babuśka, Wicestarostą  Janina Mazur, a Członkami Zarządu Powiatu Legnickiego wybrani zostali: Anna Rozmus, Grzegorz Gapski i Krzysztof Sowiński. Nowo wybrany Starosta Adam Babuśka podziękował za wybór oraz kredyt zaufania jaki otrzymał od radnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 11 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Na podstawie uchwały nr 171/638/2018 z dnia 8 listopad 2018 roku Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza powiatowy konkurs plastyczny dla osób z niepełnosprawnościami pod nazwą: „Mój świat – moja Polska”.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Realizatorami: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Filia w Chojnowie zapraszają podmioty prowadzące działalność gospodarczą do składania wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy w pok. nr 10 tel. 76-722-52-21 oraz Filii w Chojnowie, Rynek 20 pok. 6 tel.  76-818-85-25.

Współpacujemy