Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
           tel: 76-72-43-429
          pok. 231, piętro II
            e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
         
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

XV Regionalny Turniej w Kręgle Domów Pomocy Społecznej odbył się 18.05.2018r.

Do udziału w turnieju zaproszeni zostali podopieczni z zaprzyjaźnionych placówek oraz „Klub Seniora” działający przy Stowarzyszeniu „Prząśnik”. Każdą placówkę reprezentowały 5-osobowe drużyny wraz z opiekunami.
Na XV Turniej w Kręgle zaproszeni zostali również przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy oraz kierownicy w/w placówek.

W dniu wczorajszym, 17maja, w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu za rok 2017, poprzez udzielenie absolutorium.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. W trakcie sesji Radni wysłuchali sprawozdania Starosty Legnickiego Janiny Mazur z pracy Zarządu Powiatu w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br., rozpatrzyli sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2017 rok, które przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Stachura.W pierwszych dniach maja starosta legnicki Janina Mazur wraz z grupą mieszkańców powiatu przebywała na Ukrainie, w gminie Dawidów. Wizyta miała podwójny charakter- po pierwsze, jak co roku dokonano prac porządkowych na dawidowsko – gańczarskim cmentarzu.

Kontynuowano działalność na rzecz jego odnowy, zagospodarowania i przywracania godnego wyglądu temu miejscu pamięci naszych przodków, których potomkowie mieszkają w gminach: Kunice, Prochowice, Miłkowice i mieście Chojnów oraz Legnica.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydanie na terenie lokalu gastronomicznego lub dostarczenie cateringu na miejsce kursów i szkoleń dla uczestników projektu (111 gorących posiłków obiadowych jednodaniowych - drugie danie -i- napój)

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu projektowania ogrodów dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie, jednostce organizacyjnej powiatu legnickiego, odbyło się integracyjne ognisko podopiecznych.

Spotkanie było okazją do zacieśnienia więzi koleżeńskich oraz do posmakowania pysznych dań upieczonych nad ogniskiem lub z grilla.

Współpacujemy