Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W miniony piątek 6 lipca, w Galerii Sztuki w Legnicy odbył się wernisaż wystawy Roberta Zieby – malarza o Polskich korzeniach. Z tej okazji do Legnicy przyjechała delegacja honorowych przedstawicieli francuskiej polonii, którzy spotkali się z władzami Powiatu Legnickiego.

W ramach organizowanej przez Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy akcji letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej” w naszym urzędzie gościliśmy grupę dzieci i opiekunów, którzy przyjechali do nas z Kresów Wschodnich, a dokładnie z takich miejscowości jak: Lwów, Żółkiew, Nowy Rozdół, Dawidów, Koziatyn, Pomorzany, Żytomierz, Winnica, Berdyczów i Berezne. Dzieci zwiedzały Wrocław oraz inne, ciekawe miejsca Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny.  Mają również za sobą wycieczkę po Legnicy, gdzie poza zabytkami zwiedziły również Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona. Nasi rodacy zza wschodniej granicy spotkali się również z przedstawicielami naszego powiatu.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o uruchomieniu praktycznego portalu informacyjnego, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

W ostatni czwartek czerwca odbyła się XXXVI w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Wśród przybyłych gości byli: dyrektor Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Legnicy Jacek Watral, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Magdalena Żurawska, dyrektorzy i kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych. Radni przyjęli informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego w roku 2017 i prognozę na rok 2018 oraz sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatu Legnickiego w roku 2017. Wysłuchali także sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie od 1 do 31 maja 2018 roku, które przedstawiła Janina Mazur Starosta Legnicki. W trakcie posiedzenia Rada Powiatu głosowała nad pięcioma uchwałami w sprawie:

Ponad 130-u osób z regionu uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym na temat: zatrudniania cudzoziemców zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Legnicy, a zainteresowanych powitali Pani Janina Mazur Starosta Legnicki oraz Pani Grażyna Laurowska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy. Podczas spotkania niezbędnych informacji na temat zasad zatrudniania cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców udzielili: Joanna Malec-Pych z Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Arkadiusz Kłos - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu, sierżant sztabowy Krystian Bielowski oraz starszy chorąży sztabowy Sebastian Pokuciński, którzy reprezentowali Straż Graniczną, Pan Roman Zawada - Kierownik Referatu ds. Osób Migrujących Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Pani Elżbieta Żyżak – Lota z Urzędu Skarbowego.

W dniu 20 czerwca 2018 roku w miejscowości Dunino odbyła się impreza rekreacyjno-zdrowotna pod nazwą „MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI – MARSZEM PO ZDROWIE”, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Legnicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 Uczestnicy marszu skorzystali z gościnności państwa Jolanty i Wojciecha Woźniak - właścicieli „Starego Młyna” w Duninie. W przedsięwzięciu, które odbyło się pod Patronatem Honorowym Starosty Legnickiego, pani Janiny Mazur oraz Wójta Gminy Krotoszyce pani Beaty Castañeda Trujillo, wzięło udział ok. 220 osób niepełnosprawnych i miłośników Nordic Walking.

Współpacujemy