Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

   27 stycznia 2019r. Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” gościł Chór z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, który zaprezentował przed podopiecznymi piękne wykonanie znanych i nieznanych kolęd. Wizyta chóru była ogromną niespodzianką dla Pani Jadwigi, która niegdyś również była jego aktywnym członkiem. Po uroczystym koncercie na wszystkich zgromadzonych i dla gości czekał słodki poczęstunek. Dzięki temu spotkaniu nawiązały się nowe znajomości między mieszkańcami a członkami chóru.  Oto kilka fotografii

W minionym tygodniu na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Jolanta Kaleta, która pełniła obowiązki Geodety Powiatowego, a wcześniej była wieloletnim Dyrektorem Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Projekt "Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie legnicko-głogowskim"  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani.

 

Już po raz szósty odbył się wernisaż prac nadesłanych na powiatowy konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych, którego organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Legnicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „Mój świat - moja Polska”, a Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Legnicki.

Laureatów poznaliśmy już 11 grudnia ubiegłego roku, po ogłoszeniu wyników przez Komisję konkursową.  O zwycięzcach konkursu można przeczytać w naszej wcześniejszej relacji z prac Komisji: https://powiat-legnicki.eu/

Minuta ciszy rozpoczęła się w miniony czwartek 24 stycznia br. III w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. W ten symboliczny sposób powiatowi radni uczcili zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Podczas sesji radni przyjęli informację o planowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w 2019 roku, a także sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2018 oraz z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 grudnia 2018 r., które przedstawiła Wicestarosta Janina Mazur.

GIOŚ – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 23.01.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Dusznikach-Zdroju (powiat kłodzki), Działoszynie (powiat zgorzelecki), Dzierżoniowie, Jaworze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Oławie, Wałbrzychu, Wrocławiu i Ząbkowicach Śląskich.

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 24.01.2019 r.