Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

25 lutego br. w  legnickim Parku Technologicznym LETIA S.A odbyły się Regionalne Konsultacje Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw. Gospodarzem spotkania, które przyciągnęło liczne grono przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli Urzędów Skarbowych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa był starosta legnicki Adam Babuśka. Wiceminister Andżelika Możdżanowska z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przedstawiła możliwości rozwoju i pozyskiwania wsparcia finansowego w kwocie  od 3 do 5 tys. złotych na start, ale także ulgi podatkowe, bezpłatną obsługę prawną, ułatwienia formalne jakich nie ma żadna inna organizacja. Wszystko te działania są możliwe dzięki uchwalonej niedawno przez Sejm ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony konsumenckiej, które będą odbywać się w gminach Powiatu według ustalonego harmonogramu.

 

 1. Gmina Kunice 28 lutego 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Kunice ul. Gwarna
 2. Gmina Miłkowice 8 marca 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71
 3. Gmina Krotoszyce 11 marca 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: świetlica wiejska
 4. Gmina Chojnów 22 marca 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1
 5. Gmina Prochowice 25 marca 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1
 6. Miasto Chojnów 29 marca 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00,  miejsce Dom Schrama ul. Rynek 20

 


W minioną sobotę 23 lutego  br., hala Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie gościła szachowych zawodników na odbywającym się pod Honorowym Patronatem Starosty Legnickiego Adama Babuśki VIII Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Polskiej Miedzi. W tym roku turniej przyciągnął rekordową liczbę 129 uczestników, w tym 55 juniorów. Organizatorów ucieszyła  tak duża liczba zawodników, w tym tych najmłodszych. Nie zawiedli też zawodnicy z Ukrainy, Białorusi, Rumunii. Co roku do Powiatowego Zespołu Szkół przybywa coraz więcej chętnych do stanięcia w szranki na polach szachowych. Widać, że chojnowskie potyczki znajdują uznanie wśród najlepszych. Szachy, nazywane królewską grą, to wymagająca dyscyplina. Promuje szlachetne wzorce rywalizacji sportowej, uczy wewnętrznej dyscypliny i logicznego myślenia. Tegoroczne zmagania zaczęły się o godz. 10.00. Szachowe potyczki mogli podziwiać uczestnicy i obserwatorzy zawodów – rodzice, opiekunowie, przyjaciele... A emocji naprawdę nie brakowało. Promotorem i fundatorem trofeów VIII Otwartego Turnieju Szachowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie jest Fundacja Polska Miedź. Atutem imprezy zwyczajowo jest przygotowany dla wszystkich poczęstunek. Uczniowie klas technicznych PZS pod kierunkiem swoich opiekunek i w tym roku zadbali o smaczne menu w turniejowym bufecie. Nie zabrakło podziękowań dla sponsorów i partnerów, dzięki którym zawodnicy mogą walczyć o cenne nagrody. Podziękowania dla powiatu z rąk dyrektora Mariusza Kowalczyka odebrał Grzegorz Gapski Członek Zarządu Powiatu. 

Zarząd  Fundacji Banku Ochrony Środowiska zaprasza wszystkie szkoły i domy kultury z powiatu legnickiego do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”.

Trzecia edycja konkursu, organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”, poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody.

W Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Najbliżsi zmarłego przed 5 laty ks. Krzysztofa Bojko, byłego katechety, harcmistrza i proboszcza w parafii Biała, przekazali jego harcerski mundur wraz z Krzyżem Harcerskim, będący w rodzinie Bojków od ponad 100 lat, a przekazywany z pokolenia na pokolenie na ręce Pana Mariusza Kowalczyka dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół

W uroczystości wzięli udział uczniowie szkoły, nauczyciele, parafianie z Białej, przyjaciele oraz harcerze. Nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych. Powiat Legnicki reprezentowali: Starosta Legnicki Adam Babuśka i Wicestarosta Janina Mazur. 

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć pieśni harcerskich oraz wspomnień ludzi, w życiu których
śp. ks. Bojko pozostawił istotny wpływ. 

Zdjęcia źródło: www.chojnow.pl

 

 


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Regionalne Konsultacje Niezależność  i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw. Spotkanie odbędzie się 25 lutego br. o godzinie 11:00 w Legnickim Parku Technologicznym Letia, ul. Rycerska 24 w Legnicy.