Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie odwiedzili przedszkolaki z Akademii Młodego Artysty z Legnicy oraz z Punktu Przedszkolnego w Goliszowie. Mali artyści pięknym, odważnym recytowaniem wierszy, śpiewem kolęd oraz tańcem sprawili wielką radość naszym podopiecznym, którzy odwdzięczyli się gromkimi brawami oraz pysznymi smakołykami wykonanymi w swojej pracowni kulinarnej.


STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY
zaprasza na
XXIV  DOLNOŚLĄSKI  KONKURS  RECYTATORSKI
PEGAZIK 2019

ELIMINACJE POWIATOWE

12 marca 2019r. 
godz. 9.00- kategoria „młodsi”
godz. 12.00 – kategoria „starsi”

Plac Słowiański 1 w Legnicy, sala 3a (parter) 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, wytypowanych w eliminacjach gminnych do eliminacji powiatowych.

Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy IV-VI szkół podstawowych („młodsi”),
 • klasy VII-VIII szkół podstawowych i klasa III gimnazjum („starsi”).

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uprzejmie informuje, że wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych do dnia 21 stycznia 2019 r.

Zadania ww. dotyczą w szczególności projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in.: z Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z budżetu państwa, z budżetów samorządów.

W kalendarzu wydarzeń zwianych ze Świętami Bożego Narodzenia na stałe już wpisał się konkurs na najpiękniejszą szopkę i stroik świąteczny organizowany przez Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uroczyste podsumowanie, wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom odbyło się w grudniu 2018r.  Od tego czasu wystawa prac nadesłanych na konkurs organizowana już była
w kilku miejscach, dziś konkursowe dzieła młodych artystów dotarły do starostwa, gdzie można je podziwiać do końca bieżącego miesiąca.


W siedzibie legnickiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy odbyło się podsumowanie XXV Akcji Charytatywnej „Uśmiech pod Choinkę -2018”. Prezes TDP Kazimierz Pleśniak podsumował zbiórkę artykułów i podziękował przedstawicielom firm i instytucji, które włączyły się w akcję pomocy dzieciom.  Podziękowania otrzymało kierownictwo  i pracownicy Starostwa Powiatowego w Legnicy, którzy od lat włączają się w akcję przygotowywania paczek dla najbardziej potrzebujących dzieci.    

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym posiedzenie Zarządu Powiatu.  Zanim jednak przystąpiono do realizacji porządku obrad Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, pozostali Członkowie Zarządu Anna
Rozmus i Grzegorz Gapski oraz Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń, Skarbnik Tadeusz Rasała, Sekretarz Grzegorz Rogos złożyli życzenia i podziękowania za dotychczasową pracę Pani Izabeli Studzińskiej - głównemu specjaliście w Referacie Administracyjnym, która obchodzi w tym miesiącu 40 lecie pracy zawodowej. Pani Iza od samego początku istnienia powiatu pracuje w strukturach starostwa powiatowego, a wcześniej pracowała między innymi w Urzędzie Rejonowym w Legnicy.