Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

 

Kierownictwo Starostwa Powiatowego

 

Kadra kierownicza Imię i nazwisko Nr pokoju Kontakt
Starosta Legnicki Janina MAZUR 202 76-72-43-560
Wicestarosta Legnicki Krzysztof SOWIŃSKI 208 76-72-43-400
Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Kazimierz BURTNY 202 76-72-43-560
Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos 208 76-72-43-400
Skarbnik Powiatu Tadeusz RASAŁA 339 76-72-43-405Wydziały w Starostwie Powiatowym

Nazwa wydziału Nr pokoju
Wydział Architektury i Środowiska 327
Wydział Finansowy 342
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 632
Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych 221
Wydział Komunikacji i Dróg 129
Referat Administracyjny 400
Referat Gospodarczy 224
Referat Informatyki 431
Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji 217
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności 319
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Urząd Miasta w Legnicy
Pl. Słowiański 8
Biuro Audytu i Kontroli 225
Biuro Rady Powiatu 201


Schemat Komórek Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Legnicy obow. od 1.02.2016r.
Schemat Jednostek Organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Legnicy obowiązujący od 21.01.2016r.