Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
             tel: 76-72-43-429
             e-mail: iod@powiat-legnicki.eu

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

                  Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu
                  tel: 76-72-121-38

Wydarzenia w powiecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego:

 • zorganizowanie wyjazdu i zakwaterowania na dwa dni w Kudowie Zdroju dla 24 osób, w tym dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu i 4 opiekunów grupy,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: wypieku chleba i podstaw garncarstwa podczas dwudniowego wyjazdu dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu,
 • zapewnienie na dwa dni wyżywienia dla 24 osób, w tym dla 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu i 4 opiekunów grupy,
 • dokonanie ubezpieczenia (NNW) na rzecz 20 niepełnosprawnych (pełnoletnich) uczestników projektu na czas wyjazdu (zakup poniżej 30 000 euro),

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych Powiatu Legnickiego, gminy Miłkowice oraz Rady Sołeckiej Wsi Pątnówek, w dniu wczorajszym, 21 maja została odsłonięta i poświęcona odrestaurowana rzeźba św. Jana Nepomucena, stojąca we Wsi Pątnówek.

Na poniedziałkowej uroczystości nie zabrakło mieszkańców gminy Miłkowice, władz powiatowych w osobach: Janiny Mazur Starosty Legnickiego, Krzysztofa Sowińskiego Wicestarosty, Jana Krawczyka Członka Zarządu Powiatu, Grzegorza Rogosa Sekretarza, władz Miłkowic: Dawida Stachury Wójta Gminy Miłkowice, Tadeusza Gładysza Przewodniczącego Rady Gminy Miłkowice, Leszka Dobrzynieckiego Kierownika Delegatury w Legnicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Jarosława Kmaka Sołtysa Pątnówka, przedstawicieli wydziałów Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy oraz jego jednostek organizacyjnych.

XV Regionalny Turniej w Kręgle Domów Pomocy Społecznej odbył się 18.05.2018r.

Do udziału w turnieju zaproszeni zostali podopieczni z zaprzyjaźnionych placówek oraz „Klub Seniora” działający przy Stowarzyszeniu „Prząśnik”. Każdą placówkę reprezentowały 5-osobowe drużyny wraz z opiekunami.
Na XV Turniej w Kręgle zaproszeni zostali również przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy oraz kierownicy w/w placówek.

W dniu wczorajszym, 17maja, w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu za rok 2017, poprzez udzielenie absolutorium.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. W trakcie sesji Radni wysłuchali sprawozdania Starosty Legnickiego Janiny Mazur z pracy Zarządu Powiatu w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br., rozpatrzyli sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2017 rok, które przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Stachura.W pierwszych dniach maja starosta legnicki Janina Mazur wraz z grupą mieszkańców powiatu przebywała na Ukrainie, w gminie Dawidów. Wizyta miała podwójny charakter- po pierwsze, jak co roku dokonano prac porządkowych na dawidowsko – gańczarskim cmentarzu.

Kontynuowano działalność na rzecz jego odnowy, zagospodarowania i przywracania godnego wyglądu temu miejscu pamięci naszych przodków, których potomkowie mieszkają w gminach: Kunice, Prochowice, Miłkowice i mieście Chojnów oraz Legnica.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wydanie na terenie lokalu gastronomicznego lub dostarczenie cateringu na miejsce kursów i szkoleń dla uczestników projektu (111 gorących posiłków obiadowych jednodaniowych - drugie danie -i- napój)

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Współpacujemy