Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 730 do 1530, we wtorki w godzinach od 730 do 1730  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 10 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz.15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

Wakacje, to dla większości z nas czas odpoczynku, wytchnienia, relaksu. Jednak nie dla wszystkich. Co roku w okresie wakacji rzesza wolontariuszy z Dolnego Śląska wyjeżdża na Kresy, w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, by ratować miejsca spoczynku swoich przodków. Również i w tym roku ok. 1100 Dolnoślązaków wyjechało, by przez 10 dni porządkować 114 polskich cmentarzy na Ukrainie. Nie zabrakło delegacji z naszego powiatu, która pracowała między innymi nad uporządkowaniem polskiego cmentarza w Brzeżanach i Szypowcach. Wśród wolontariuszy z naszego powiatu byli: Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu, Halina Kiliś nauczyciel z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, Renata Kozak oraz Barbara Oleś z GOPS w Krotoszycach, Stanisław Kłaczek z Legnickiego Pola, Aleksander Kłaczek oraz uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół: Patryk Morunowicz, Weronika Chudzik i Justyna Kawecka.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone I zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim".

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu. kliknij TUTAJ.

W najbliższą niedzielę, tj. 13 sierpnia, o godz. 19.00, w chojnowskim kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła rozpocznie się druga edycja Letnich Koncertów Organowych. Wydarzenie, którego sponsorem jest między innymi powiat legnicki, w ubiegłym roku przyciągnęło do chojnowskiej fary sporą liczbę miłośników muzyki organowej.

Występy artystów zainauguruje koncert Tomasza Susmęda - chojnowskiego muzyka i pedagoga. Drugi z koncertów zaplanowany został na 27 sierpnia - wówczas chojnowskiej publiczności zaprezentuje się Bartosz Piotr Rzyman.

 

Blisko 100-u przedsiębiorców z regionu uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym na temat: zatrudniania cudzoziemców zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Legnicy, a niezbędnych informacji na temat zasad zatrudniania cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców udzielili: Pani Otylia Tułacz – Kostrzycka Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Arkadiusz Kłos - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu, chorąży sztabowy Artur Olszański reprezentujący Straż Graniczną, Pan Roman Zawada - Kierownik Referatu ds. Osób Migrujących Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Pani Elżbieta Żyżak – Lota kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego.

W dniu 1 sierpnia 2017 r. na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzony zostanie trening Systemu Wczesnego Ostrzegania. Celem treningu jest sprawdzenie funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania oraz ocena sprawności technicznej syren alarmowych.

W ramach treningu na terenie Powiatu Legnickiego w dniu 1.08.2017 r. o godz. 17°° zostanie wyemitowany z wszystkich posiadanych syren akustyczny sygnał „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Według prognoz IMGW w dniu 31 lipca na terenie Dolnego Śląska temperatura może wynieść 31 ° w kolejnych dniach: wtorek 32° - 35°,środa i czwartek od 28° - 31°.

PCZK przypomina, że aby bezpiecznie przetrwać falę upałów należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy. W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu jak: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

Współpacujemy