Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym, (w sprawach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), w sporach z przedsiębiorcą – sprzedawcą, producentem, dystrybutorem.

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: rzecznik@legnica.eu
tel: 767212138
Nieodpłatna pomoc prawna
Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w dwóch punktach.

Warunki otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wydarzenia w powiecie

Drukuj

Refundacja składek za pracowników do 30 roku życia

PUP

Kwota ta jest uzgodniona w umowie. Nie może jednak przekraczać kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 1 850 zł w 2016 r.) obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Ważne jest to, że zatrudniony bezrobotny powinien być pracownikiem nie tylko przez czas 12 – miesięcznej refundacji, lecz także przez kolejnych 12 miesięcy po ustaniu refundacji. Ustawa wymaga, że zatrudnienie powinno być w wymiarze pełnego etatu. Nie będzie miał znaczenia rodzaj wykonywanej pracy.

 

 
Drukuj

Ekspert szkolił urzędników

Galeria nr: 508Przejdź do galerii

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy, przy współpracy z Legnicką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, odbyło się seminarium dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2016 r. przepisów prawnych. Szkolenie poprowadził przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Tomasz Piętka.

 
Drukuj

XIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego

Galeria nr: 507Przejdź do galerii

XIII Sesję Rady Powiatu poprowadził po raz pierwszy nowy Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń. Po serdecznym przywitaniu wszystkich zgromadzonych oddał głos Wiceprzewodniczącej Rady i jednocześnie Przewodniczącej Ludowych Zespołów Sportowych Stanisławie Pakos, która wręczyła Członkowi Zarządu Zbigniewowi Kądziołce oraz Radnemu Jackowi Mazurowi podziękowania za zaangażowanie i pomoc przy organizacji Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi w roku 2015.

 
Drukuj

Pegazik 2016

zdjęcie nr 1

Starostwo Powiatowe w Legnicy serdecznie zaprasza do uczestnictwa w eliminacjach powiatowych do XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”. Tegoroczne eliminacje powiatowe organizowane są przez Starostwo Powiatowe w Legnicy i odbędą się 14 marca 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, w sali 3a (parter) o godzinie 1000.

 
Drukuj

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

zdjęcie nr 1

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef OC Kraju ogłosił XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem:„W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Wzorem lat ubiegłych, mając na uwadze promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, Powiat Legnicki włącza się w organizację tego przedsięwzięcia. Starosta Legnicki Zarządzeniem Nr 6 z dnia 20.01.2016 r. powołał Komitet Organizacyjny do przeprowadzenia eliminacji powiatowych ww. konkursu.

Regulamin oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej KG PSP www.straz.gov.pl w zakładce konkursy/plastyczne.

 
Drukuj

APEL

zdjęcie nr 1

 

Polski Rząd prowadzi ewakuację osób pochodzenia polskiego ze wschodnich terenów Republiki Ukrainy. W obliczu niestabilnej sytuacji społeczno-politycznej, związanej z trwającym w tym regionie konfliktem zbrojnym, niezwykle istotne jest udzielanie wsparcia przebywającym tam rodakom, którzy pomimo pozostawania poza granicami kraju nadal pielęgnują swoją polskość. Dlatego też Wojewoda Dolnośląski prosi o pomoc w przyjęciu i zakwaterowaniu osób pochodzących z Mariupola i okolic tego miasta. Osoby deklarujące chęć udzielenia takiej pomocy proszone są o kontakt z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.


Janina Mazur
Starosta Legnicki

 
Starsze wiadomości
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Serwis Samorządowy PAP

Prawo Miejscowe

europejskiekrajowe

Wynajem pomieszczeń biurowych

przepisy

kolorowanki

po gimnazjumOśrodek Interwencji Kryzysowej

Pcpr
POSZUKUJEMY KANDYDATÓW
NA RODZINY ZASTĘPCZE