Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nowe wzory wniosków budowlanych
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w dwóch punktach.

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

Wydarzenia w powiecie

W dniu wczorajszym, 6 grudnia, odbyła się XX w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Była to sesja nadzwyczajna, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających zabezpieczenie całości środków na realizację projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych pn. "Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego".

Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut w latach 1999 - 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której udział brało co roku ponad 10 tys. uczniów. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości w której będą budować innowacyjną gospodarkę. W założeniu konkurs ma mieć orientację biznesową oraz praktyczną. Ma za zadanie popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczości z uwzględnieniem rozwoju wiedzy, kompetencji osób zarządzających firmami.

Wczoraj, 6 grudnia w naszym urzędzie pojawiły się Niebieskie Mikołaje. To akcja, którą od lat w dniu Św. Mikołaja przeprowadza Komenda Miejska Policji w Legnicy oraz Staż Miejska w Legnicy. Niecodzienny patrol odwiedzając różne miejsca, obdarowuje słodyczami. Tradycją stały się też odwiedziny w naszym starostwie. Wśród osób, które Niebiescy Mikołaje odwiedzili była Jania Mazur Starosta Legnicki.

W ostatnia niedzielę, 4 grudnia, w kościołach katolickich zbierano ofiary przeznaczone na Kościół na Wschodzie. W pomoc w pozyskiwaniu środków na odbudowę Kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim zaangażowali się również pracownicy naszego Starostwa, w którym to na prośbę ojca proboszcza parafii w Kamieńcu Podolskim oj. Alojzego Kosobuckiego, w Starostwie przeprowadzona została zbiórka. Proboszcz odwiedził starostwo, by podziękować za zaangażowanie w zbiórkę, która z pewnością pozwoli na kontynuowanie remontu kościoła.

 

Już w najbliższą niedzielę 11 grudnia, w malowniczo położonym Zespole Pałacowo – Parkowym w Krotoszycach, odbędzie się, pod patronatem starosty legnickiego, X Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy. Szczegóły na plakacie, serdecznie zapraszamy. Początek Jarmarku godz. 1200.

Przedświąteczna atmosfera zawitała do budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy. Pierwsze świąteczne dekoracje, 5 grudnia, w holu na parterze wystawiły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu , natomiast w dniach 6 i 7 grudnia br., można będzie nabyć świąteczne ozdoby wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i ich opiekunów.

Współpacujemy