Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z póżn. zm.), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne – uczniów szkół wszystkich szczebli, podopiecznych domów kultury i warsztatów terapii zajęciowej oraz wszystkich osób korzystających z usług instytucji samorządowych. Fundacja szczególnie zachęca do udziału osoby ze środowisk wykluczonych.

22 lipca 2017 r. po raz 18-ty odbyła się w Brenniku (gmina Ruja) Wielka Biesiada. Imprezie przyświecało motto „Niech się dowie cały świat, że biesiada 18 ma lat”. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie ”Prząśnik” w Brenniku przy współudziale: Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku, Powiatu Legnickiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W organizacji imprezy pomogło również wsparcie sponsorów.

Trójka pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy obchodziła swój jubileusz pracy. Kwiaty oraz listy gratulacyjne otrzymały: Pani Krystyna Pater Dyrektor Wydziału Finansowego z okazji 40-lecia pracy zawodowej, Pani Mirosława Olewińska-Grzywacz Kierownik Referatu Informatycznego z okazji 35 lecia pracy oraz Pani Grażyna Kaczuga – Pracownik Referatu Gospodarczego również z okazji 35 lecia pracy zawodowej.

 Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat: Zatrudniania cudzoziemców, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku (czwartek) o godzinie 1000, w Sali 3a, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy - Plac Słowiański 1.

 

W czwartek 20 lipca br. odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą na prośbę Zarządu Powiatu zwołał Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, w celu przyjęcia uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu legnickiego oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legnickiego. Wprowadzane zmiany wynikają z przyznania ponad 300 tys. zł dla powiatu legnickiego ze środków PFRON, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, na realizację projektów: pn. „Przełamywanie barier emocjonalno-społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie” oraz pn. „Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie – zakup autobusu”. Wspomniane środki, wraz ze funduszami własnymi, przeznaczone będą na zakup dwóch pojazdów transportowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnoprawnych.

Władze powiatu wiele uwagi poświęcają realizacji zadań oświatowych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Każda możliwość pozyskania pozabudżetowych środków finansowych jest wykorzystywana, dlatego też tak wiele prac remontowych było i jest prowadzonych zarówno wewnątrz budynków szkolnych jak i na zewnątrz. Duże zmiany zachodzące w estetyce i funkcjonalności pomieszczeń są bardzo pozytywnie postrzegane zarówno przez uczniów szkoły jak i przez ogół mieszkańców Chojnowa. Wysokość pozyskanych środków to 2,5 mln zł.

Współpacujemy