Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami, w tym transportujących i wytwarzających odpady
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

  Urząd Miasta Legnicy,
  pl. Słowiański 8
  e-mail: rzecznik@legnica.eu
  tel: 767212138

Wydarzenia w powiecie

Zakończyły się prace związane z odnowieniem elewacji w pobenedyktyńskim zespole klasztornym w Legnickim Polu. Dzięki pozyskaniu przez Powiat Legnicki środków finansowych w wysokości 496 770,45 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Ochrona Zabytków - dofinansowanie zadania pn. „Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5”, jeden z piękniejszych obiektów w naszym rejonie odzyskał dawny blask. Poza środkami pozyskanymi z MKi DN na renowację obiektu w Legnickim Polu przeznaczono kwotę w wysokości 42 981,00 zł pochodzącą z budżetu powiatu, a całkowity koszt prac remontowych wyniósł 539 751,45 zł. 

Tradycyjnie już Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie zaprasza chojnowian i wszystkich chętnych z innych miejscowości powiatu legnickiego do uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tegoroczny Tydzień Patriotyzmu, będący doskonałą lekcją historii nie tylko dla dzieci i młodzieży, odbywać się będzie  pod hasłem „Bohaterowie w walce o niepodległość”.
Cykl wydarzeń organizowanych pod patronatem m.in. Starosty Legnickiego ma na celu szerzenie idei patriotyzmu i oddanie hołdu poległym w walce za wolność Ojczyzny.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne „Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców rzemieślników”, którego tematem będą:

 dotacje dla przedsiębiorców rzemieślników

 • dofinansowane szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników
 • pożyczki dla przedsiębiorców na preferencyjnych warunkach
 • granty na usługi doradcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego dla 1 osoby (małoletniego wychowanka pieczy zastępczej) wraz z dojazdem do kursanta na terenie Powiatu Legnickiego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

style="float: left"

Szanowni Państwo

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej.

Służba ta może być pełniona przez ochotników niepełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).

W Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie odbyło się spotkanie z Agnieszką Martinką, autorką książki „Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki", połączone z prezentacją multimedialną.

Współpacujemy