Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
             tel: 76-72-43-429
             pok. 231, piętro II
             e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
            
  Pl. Słowiański 1
             59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 26.03.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu,  Nowej Rudzie (powiat kłodzki) i Ząbkowicach Śląskich.

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 27.03.2018 r.

XXXIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego

22 marca br. odbyła się XXXIII w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Wśród zaproszonych gości byli: Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Leszek Zagórski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg.  Zdzisław Sokół, Prezes ZOSP RP dh Zbigniew Biłyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole Dariusz Milejski. Radni przyjęli sprawozdania z działalności za 2017 r Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 — 2018” za rok 2017 i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017. Radni wysłuchali także sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2018 r., które przedstawiła Starosta Legnicki Janina Mazur.

 

W dniu jutrzejszym, to jest 23 marca, pracownicy z Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu będą prowadzić sprzedaż świątecznych ozdób, wykonanych przez mieszkańców Domu. Całkowity dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony na zakup materiałów potrzebnych do realizacji terapii w ramach zajęć terapeutycznych podopiecznych. Kiermasz odbędzie się w holu głównym naszego urzędu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 10 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego

 Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

W holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował kiermasz świąteczny, na którym można kupić wielkanocne ozdoby, pisanki i kartki. Wszystkie dzieła wykonane zostały przez dzieci z TPD, a całkowity dochód z kiermaszu zostanie wykorzystany na działalność statutową legnickiego TDP. Kiermasz  potrwa do 27 marca br.

,,Warto spotykać w życiu ludzi z pasją. Pasją, która nie tylko inspiruje, ale również pomaga żyć, czyniąc to nasze życie o wiele ciekawszym doświadczeniem”.

14 marca 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie, rozpoczęły się cykliczne spotkania społeczności pn. „Ludzie z Pasją”. Nie ma chyba nic smutniejszego niż osoba pozbawiona zainteresowań. Celem spotkań jest poprawa skuteczności działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomysłodawcy spotkań chcą zainspirować uczestników Domu oraz motywować do rozwijania własnych zainteresowań, a także do pracy nad własnym hobby. Uczestnicy spotykając się z Ludźmi z Pasją, mają możliwość do rozwijania samych siebie, robienia i doświadczania nowych rzeczy. 14 marca br.  podopieczni ŚDS nr 2 w Chojnowie gościli skrzypaczkę – Panią Sylwię Lamek, która  dała piękny koncert. 15 marca gościem był Pan Jarosław Macewicz, wybitnie uzdolniony poeta, który przedstawił kilka swoich wierszy. Uczestnicy Domu bardzo ciepło przyjęli obie zaproszone osoby. Mieli możliwość rozmowy na temat swoich zainteresowań i pasji. Dostali również kilka cennych, motywujących porad.

Współpacujemy